Mình là Lá – Và mình còn trẻ

LogoMình sẽ lao ra, đối diện với tất cả khó khăn, phạm tất cả các lỗi lầm, làm tất cả mọi thứ có thể, để trưởng thành, để nhận ra rằng làm thì luôn khó hơn nói, nhưng nếu không thử thì sẽ không biết được điều gì là không thể.
Sống được như vậy, lúc về già hẳn sẽ không còn gì phải nuối tiếc.